>>> Strona główna

Atmosfera

Atmosferą Słońca są jego zewnętrzne warstwy, które możemy obserwować bezpośrednio z Ziemi. Dzielimy ją na trzy główne warstwy : fotosferę, chromosferę i koronę. Atmosfera powstaje z otoczki Słońca - pomiędzy tymi dwoma warstwami nie ma wyraźnej różnicy.

Fotosfera Słońca w dużym powiększeniu robi wrażenie powierzchni bardzo powoli gotującego się ryżu. Poszczególne ziarna - granule, to dochodzące do powierzchni warstwy konwektywnej i rozpływające się tu rozpływające się tu elementy objętościowe, biorące udział w tym krążeniu, które zamiera właściwie niemal 500 km pod fotosferą.

Fotosfera nie jest w ścisłym tego słowa znaczeniu świecącą powierzchnią Słońca, ale warstwą o skończonej, choć wynoszącej zaledwie około 300 km grubości. Obserwacje prowadzone w różnych liniach widma pozwalają na pewną penetrację tej warstwy. Stąd wiadomo, że na wartość średnią temperatury fotosfery, wynoszącą niespełna 6 000 K, składają się temperatury jej wszystkich warstw. Temperatura fotosfery maleje ku powierzchni Słońca w granicach od około 8 000 K do około 4 500 K. Maleje również ciśnienie, które w dolnym piętrze fotosfery wynosi około 40 % ziemskiego ciśnienia atmosferycznego, a kilkaset km wyżej - już zaledwie 0,1 %.

2 Ponad fotosferą rozciąga się warstwa zwana chromosferą ze względu na swoją intensywną koralową barwę. Chromosfera ma grubość nieco ponad 10 tys. km. Grubość ta jest zresztą niejednakowa w różnych miejscach. Przekrój chromosfery przypomina piłę o bardzo nieregularnych ostrzach. Wygląd taki powodują tzw. bryzgi chromosferyczne czyli spikule.

W chromosferze ciśnienie nadal szybko maleje, dochodząc w rejonie bryzgów do 2 · 10-6 atm. Temperatura natomiast ponownie wzrasta aż do 50 tys. stopni.

Ponad chromosferą rozciąga się korona słoneczna. Gęstość i ciśnienie panujące w niej są znikome, ale temperatura wzrasta do paru milionów stopni. Barwa korony słonecznej jest niebieskawo perłowa.

Zarówno chromosferę, jak i koronę możemy dostrzec tylko po uprzednim przysłonięciu fotosfery. W warunkach ziemskich zdarza się to przy całkowitych zaćmieniach Słońca, kiedy Księżyc zakrywa fotosferę. Podobne możliwości daje poza zaćmieniem koronograf. Przy pomocy tego urządzenia można uzyskiwać znacznie lepsze wyniki, niż z obserwacji naziemnych - prowadzonych nawet w obserwatoriach wysokogórskich.[1]

Powrót do góry


Źródła:

© Instytut Astronomii UZ