Jesteś tutaj

WyróżnieniaJanusz Gil (1951 - 2014)
 1. Stypendium Humboldta (Senior), Potsdam AO, 2001
 2. Honorary Visiting Professorship, Department of Physics, University of Hong Kong, 1997
 3. Stypendium Maxa-Plancka, MPIfR Bonn, 1993
 4. Stypendium Humboldta, MPIfR Bonn, 1991


Giorgi Melikidze
 1. Stypendium: Raman Research Institute, Bangalore, India (2 mies., 1991)
 2. Stypendium: Service d’Astrophysique, Centre D’Etudes Nucleares de Saclay, France, (3 mies. 1991)
 3. Grant RVI000 pt. “The plasma model for the pulsar emission mechanisms: further development and interpretation of observations”,Międzynarodowa Fundacja Naukowa, kierownik tematu, 1994 – 1996
 4. Stypendium: California Institute of Technology, Pasadena, USA, 1 mies., 1997


Andrzej Szary
 1. Nagroda Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego II stopnia (2010/2011)
 2. Nagroda Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego II stopnia (2009/2010)
 3. Nagroda Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego II stopnia (2009/2010)
 4. Nagroda Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego III stopnia (2008/2009)
 5. Nagroda Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego I stopnia (2008/2009)


Agnieszka Słowikowska
 1. 2012 -- 2012 Nagroda I stopnia JM Rektora UZ za osiągnięcia organizacyjne
 2. 2011 -- 2014 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca
 3. 2011 -- 2011 Nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora UZ za osiągnięcia naukowe
 4. 2009 -- 2012 Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 5. 2009 -- 2009 Stypendium Fundacji Tygodnika Polityka „Zostańcie z nami!”
 6. 2005 -- 2006 Stypendium Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD)
 7. 2002 -- 2003 Stypendium EARASTARGAL - The European Association for Research in Astronomy Marie Curie Training Site