dr Bartosz Gauza

B.Gauza@ia.uz.zgora.pl

dr Bartosz Gauza

Adiunkt

Zainteresowania naukowe

  • poszukiwanie i badania brązowych karłów i masywnych planet pozasłonecznych
  • charakterystyka najzimniejszych obiektów substelarnych w układach gwiazdowych, gromadach i młodych asocjacjach gwiazdowych
  • instrumenty i techniki obserwacyjne w zakresie optycznym, bliskiej i średniej podczerwieni
  • bezpośrednie obrazowanie planet pozasłonecznych i brązowych karłów