Powstanie Układu Słonecznego

Następne zdjęcie

Narodziny Układu Słonecznego

Początkowym etapem formowania się Układu Słonecznego jest protogwiazda powstająca z chmury gazu i pyłu (rys.na górze po lewej), która dąży do powstania wczesnej gwiazdy z otaczajacym ją gwiezdnym dyskiem (rys.na górze po prawej).Następnym etapem są planetyzmale, które zaczynają razem tworzyć pomału (rys.na dole po lewej) dzisiejszy Układ Słoneczny (rys.na dole po prawej).

źródło: http://web.uvic.ca© Instytut Astronomii UZ