Tu znajdziesz najnowsze informacje

Aktualności

Konkurs o Nagrodę Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej za najlepszą pracę dyplomową z dziedziny badań kosmicznych – edycja 2021

Polska Agencja Kosmiczna ogłasza Konkurs o Nagrodę Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej za najlepszą pracę dyplomową z dziedziny badań kosmicznych – edycja 2021. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które w roku akademickim poprzedzającym przyznanie nagrody ukończyły na polskiej uczelni wyższej studia wyższe l-go lub Il-go stopnia oraz złożyły, otrzymując pozytywną ocenę, pracę dyplomową z dziedziny badań kosmicznych....
Read More

Studia: Geoninformatyka i techniki satelitarne

Zastanawiałeś się nad niebanalnym i jednocześnie przyszłościowym kierunkiem studiów? Pasjonują Cię nauki przyrodnicze i przedmioty ścisłe? Mamy kierunek dla Ciebie! Na kierunku geoinformatyka i techniki satelitarne kształcimy specjalistów zajmujących się gromadzeniem, analizowaniem i przetwarzaniem danych przestrzennych. Gdzie znajdziesz zatrudnienie? Dobre pytanie! W przedsiębiorstwach zarządzających danymi geoinformatycznymi: planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, logistyka i transport, geodezja i kartografia,...
Read More
1 2