Jesteś tutaj

Dorota Gondek-Rosińska

Obrazek użytkownika Dorota Gondek-Rosińska
Profesor UZ
dr hab.
Dorota Gondek-Rosińska
Astrofizyka
Telefon: 
(+48) 68 328 22 15
Pokój: 
A-2 013 -> Konsultacje: poniedziałek 15:45 - 17:45;
Opis:
Dr hab. Dorota Rosinska jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Astronomii im. Janusza Gila na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Od 2009 roku jest członkiem projektów Virgo i Ligo. Zajmuje się m. in. symulacjami numerycznymi astrofizycznych źródeł fal grawitacyjnych oraz analizą danych z detektorów fal grawitacyjnych Virgo/Ligo. Pracuje w zespole poszukującym, w danych z detektorów, sygnału wytworzonego w procesie zlewania się układów podwójnych czarnych dziur i gwiazd neutronowych.

Tytuł magistra astronomii otrzymała na Uniwersytecie Warszawskim, tytuł doktora astrofizyki w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN, a tytuł doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie astronomii na Uniwersytecie Jagielońskim. W latach 2001-2005 oraz 2006-2009 pracowała w Obserwatorium Paryskim w Meudon oraz na Universite Paris VII, najpierw na pozycji post-doc, w ramach europejskiego programu “Research and Training Network-Theoretical Foundations of Sources for Gravitational Wave Astronomy of the Next Century”, a następnie jako profesor prowadząc projekty z numerycznego modelowania najsilniejszych źródeł fal grawitacyjnych. W latach 2005-2006, jako laureat konkursu Hiszpanskiego Ministerstwa Nauki, prowadziła projekt z astrofizyki obiektów zwartych na Uniwersytecie w Alikante. Jest laureatką programu FOCUS FNP (2008-2013) oraz programu europejskiego POMOST FNP (2013-2015). Dzięki tym programom zbudowała zespół naukowy na Uniwersytecie Zielonogórskim pracujący nad astrofizycznymi źródłami fal grawitacyjnych. Program FNP umożliwił budowę klastra komputerowego PIRXGW na Uniwersytecie Zielonogórskim dedykowanego analizie danych z detektorów fal grawitacyjnych oraz modelowaniu astrofizycznych źródeł fal grawitacyjnych.

Dorota Rosińska była organizatorem konferencji międzynarodowych poświęconych falom grawitacyjnym: „Theory and Detection of Gravitational Waves” w Orsay, Francja, 2003, „LSC-VIRGO”, Kraków oraz ”10th Amaldi Conference on Gravitational Waves and 20th International Conference on General Realtivity and Gravitation”, 2013. Reprezentuje Uniwersytet Zielonogórski w konsorcjum detektora fal grawitacyjnych Virgo, konsorcjum Einstein Telescope oraz konsorcjum Kagra.

W roku 2011 za wybitne zaslugi w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i spolecznej, za popularyzowanie nauki w Polsce i na świecie zostala nagrodzona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Wyróżnienia:
Staże:
Granty:
 1. Kierownik projektu:

  • 2013-2015:  POMOST/2012-6/11, FNP (Gospodarka Innowacyjna) "Numerical tools for astrophysics of compact objects"
  • 2008-2013: FOCUS/4/2007, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej "Astrofizyczne źródła fal grawitacyjnych"                              
  • 2009-2013: N N203 511238, MNiSW "Gwiazdy neutronowe i czarne dziury jako żródła fal grawitacyjnych"                          
  • 2006-2009: 1 P03D 00530, KBN  “Gwiazdy neutronowe jako  źródła fal grawitacyjnych”                                                            
  • 2005-2006: Międzynarodowy grant Spanish Ministry of Education and Science,Hiszpania “Astrophysics of compact objects” 
  • 2001-2004: KBN 5 P03D 01721 Astrofizyka rotujących gwiazd w ogólnej teorii względności"                                                   
  • 2004-2005: Międzynarodowy grant w naukach matematyczno-przyrodniczych, Mairie de Paris, Francja Simulations numeriques de binaires d ́etoiles a neutrons commee sources de rayonnement gravitationnel”
    


   


   

   

   
   

Osiągnięcia: