Jesteś tutaj

Seminar Wednesday, March 2nd at 11:15 a.m. 34 (A-2). ,,Dwa szczególne przypadki widm typu GPS: PSR B1800-21 oraz B1740+1000"

Data: 
poniedziałek, luty 29, 2016 - 14:45

Wednesday, March 2nd at 11:15 a.m. in the seminar room 34 (A-2).

Speaker: Karolina Rożko

Abstrakt: Widma radiowe większości pulsarów dobrze charakteryzuje funkcja potęgowa ze średnim indeksem widmowym -1.8 (Maron et al. 2000). Jednakże istnieją wyjątki od tej reguły, do których można zaliczyć m.in. „gigahertz-peaked spectra” (GPS), czyli widma z przegięciem, dla których maksimum wypada w okolicy około 1 GHz. Absorpcja termiczna w zjonizowanym ośrodku, który znajduje się w otoczeniu pulsara może wyjaśnić tego typu zachowanie widm. Absorberami tego typu mogą być: mgławice pulsarowe, gęste włókna pozostałości po supernowej, czy chłodne obszary HII. W swoim wystąpieniu skoncentruję się na dwóch szczególnych przypadkach widm typu GPS, czyli na widmach pulsarów B1800-21 oraz J1740+1000. W pierwszym przypadku zaobserwowaliśmy zmianę kształtu widma typu GPS na przestrzeni kilku lat. W drugim przypadku istnieje bardzo duży rozrzut zmierzonych wartości strumienia, co utrudnia jednoznaczne określenie kształtu widma tego pulsara.