Jesteś tutaj

Konkurs Astronomiczny

      

Fot. Marek Sendyk

 

Zielona Góra, 1 grudnia 2015 r.


Instytut Astronomii im. profesora Janusz Gila Uniwersytetu Zielonogórskiego i Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze ogłaszają konkurs na pracę wykonaną metodą projektu o tematyce astronomicznej.
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół województwa lubuskiego i nie tylko.
Konkurs ma na celu:

  • popularyzacje wiedzy astronomicznej, pobudzenie zainteresowań naukami ścisłymi;
  •  zainspirowanie do samodzielnej, twórczej pracy;
  •  kształtowanie umiejętności prezentacji własnej pracy;
  •  rozwijanie komunikacji interpersonalnej;
  •  wyłonienie nowych talentów;
  •  zainteresowanie dorosłych twórczą ekspresją młodzieży,
  •  wykorzystanie wyróżnionych prac jako pomocy edukacyjnych do celów dydaktycznych;
  •  zawiązanie współpracy pomiędzy szkołami w mieście i ich promocję.

Tegoroczny konkurs odbędzie się w Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze.
 

Przygotowaliśmy wspaniałe atrakcje w postaci możliwości zwiedzenia Centrum Nauki Keplera – planetarium Wenus, udział w pokazie, a nagrodami głównymi są teleskopy astronomiczne!!!

Organizatorzy:
prof. dr hab. George I. Melikidze
prof. dr hab. Andrzej Maciejewski
mgr Bożena Bogucka
mgr inż. Sylwia Hajdasz – koordynator konkursu
mgr Izabela Sadurska – konsultant do spraw konkursu

 

REGULAMIN KONKURSU