Jesteś tutaj

Wydajność kwantowa (QE)

Wydajność kwantowa to wielkość określająca jaka ilość fotonów padających na detektor CCD zamieniana jest na sygnał wyjściowy (ile elektronów zostało wybitych przy danej ilości padających fotonów). Wydajność kwantowa (QE) zależna jest od długości fali promieniowania padającego na detektor. Maksymalną wydajność kwantową uzyskujemy w większości detektorów dla światła pomarańczowego (700 nm). Detektory front-illuminated są bardziej czułe na kolor zielony, czerwony i promieniowanie podczerwone (500 - 800 nm) niż na kolor niebieski (400 - 500 nm). Można to zauważyć głównie podczas robienia zdjęć trójkolorowych przy pomocy filtrów, gdzie czas naświetlania przez filtr niebieski jest znacznie dłuższa niż czasy naświetlania przez filtry czerwony i zielony aby uzyskać właściwy balans kolorów. Rónica wydajności kwantowej (QE) dla rónych długości fal także uwidacznia się na niefiltrowanych zdjęciach galaktyk spiralnych z typowymi ukrytymi obszarami powstawania gwiazd (światło niebieskie) w ramionach spiralnych, i wyraźnie widocznymi obszarami mgławic emisyjnych i chmur pyłu (światło czerwone i podczerwone).