Jesteś tutaj

Filtry

Obecna konfiguracja filtrów (2011-06-20)

  • Przy teleskopie: R, G, B, L, V (dwa ograniczniki przy B, BGRVL zgodnie ze wskazówkami zegara)
  1. R, G, B, L - filtry do kolorowych zdjęć
  2. V - filtr do fotometrii
  • Na dole: U, B, C, R, I (dwa ograniczniki przy C, CBUIR zgodnie ze wskazówkami zegara)
  1. U, B, I, R - filtry fotometryczne
  2. C - brak jakiegokolwiek filtra (np. krzwye blasku)

UWAGA!!!
Do dnia 29.VI.2011 filtry były źle opisane w programie CCDOPS (zarówno nazwy plików jak i wartość w nagłówku jest nieprawidłowa!). Było BGRVL, a powinno być RGBLV tzn. B to w rzeczywistości R, V to L itd. Od 30.VI.2011 opisy filtrów (ich kolejność) jest już prawidłowa. W celu uniknięcia podobnych błędów w przyszłości najlepiej kierować się instrukcją (obrazek poniżej).