Jesteś tutaj

Obsługa teleskopu

 

Włączenie sprzętu

Na 1 piętrze:

 1. Pobieramy klucz
 2. Włączamy komputer (linux)

Pod kopułą:

 1. Włączamy zasilanie kopuły (kluczem w skrzynce po lewej + przełącznik w górę)
 2. Otwieramy kopułę (biała skrzynka na kopule po lewej od monitora, przełącznik w górę, O-otwieramy, Z-zamykamy). Jeżeli akumulator nie działa należy użyć prostownika - podłączamy krokodylek (czerwony plus, czarny minus), podłączamy prostownik do czarnej listwy, otwieramy kopułę, odłączamy zasilanie prostownika, odpinamy krokodylki
 3. Włączamy czarną listwę
 4. Zdejmujemy pokrywę teleskopu
 5. Włączamy zasilanie teleskopu (przełącznik na podstawie montażu, dalej od komputera)
 6. Włączamy zasilanie kamery (zasilacz przy widłach teleskopu - taśma klejąca!!, nad kablem)

Na 1 piętrze:

 1. Logujemy się na komputerze
 2. Uruchamiamy skrypt Power
 3. W przeglądarce włączamy zasialnie komputera
 4. Łączymy się za pomocą zdalnego pulpitu (Remote Desktop) - może to potrwać kilka minut nim komputer się włączy, próbujemy do skutku
 5. Logujemy się na górny komputer
 6. W uruchomionej przeglądarce włączamy pozostałe urządzenia (teleskop, CCD, finder/dome) W razie problemów w działaniu skryptu Power należy skorzystać ze skryptu Power (Alternative) i kierować się instrukcjami

Obserwacje

Obserwacje wykonujemy korzystając ze zdalnego pulpitu (skrypt Remote Desktop), który łączy się z komputerem na górze
 

 1. Uruchamiamy skrypt dome.py do sterowania kopułą. Enter - aktualna pozycja, np. 120 a - ruch kopuły na azymut 120, 30 r - ruch kopuły +30 stopni w azymucie, 12 l - ruch kopuły -12 stopni
 2. Program do szukacza (WinFast) - pole widzenia 5 stopni
 3. Uruchamiamy mapę nieba (Autostar Suite), łączymy się z telekopem (Telescope -> Protocol -> Autostar via Serial Port), pojawi się ostrzeżenie (klikamy OK)
 4. W mapie nieba uruchamiamy pilota do teleskopu (Telescope -> Hand control panel). Kiedy na pilocie pojawi się select item: object sprawdzamy współrzędne teleskopu: przytrzymujemy Mode trzy sekundy, przyciskiem Down sprawdzamy, czy zgadzają się parametry telekopu: Alt ~-22, Az ~259, Latitude 51d56m09s N , Logitude 15d31m36 E, LST z mapą niebą (na dole). Po zakończeniu weryfikacji wciskamy przycisk Mode.
 5. Uruchamiamy program do obsługi kamery (CCD Ops)
 6. Łączymy się z kamerą (Camera -> Estabilish COM Link)

Wyłączenie sprzętu

Na 1 piętrze (w zdalnym pulpicie):

 1. Wyłączamy kamerę w CCD Ops (Camera -> Shutdown), zamykamy program
 2. Parkujemy teleskop w Autostar Suite (Telescope -> Scope Setup/Shutdown - > Park)
 3. Parkujemy kopułę w dome.py (213 a)
 4. Wyłączamy szukacz (program WinFast)
 5. Wyłączamy komputer przy teleskopie (Alt+F4)

Pod kopułą:

 1. Wyłączamy zasilanie teleskopu!!! (na podstawie montażu)
 2. Wyłączamy zasialanie kamery (na widełkach - taśma)
 3. Zakładamy pokrywę na teleskop
 4. Zamykamy kopułę (biała skrzynka na kopule, później wyłączamy zasilanie - przełącznik w dół)
 5. Wyłączamy listę zasilającą (czarna obok komputera)
 6. Wyłączamy zasialanie kopuły (wyjmujemy kluczyk w skrzynce przy wejściu + przełącznik w dół)