Jesteś tutaj

Bliski przelot planetoidy LINEAR 2004 XP14

Animacja przelotu planetoidy 2004 XP14 wykonana została w nocy z 5. na 6. lipca 2006 roku w Zielonej Górze. Zdjęcia wykonane zostały przez osoby: K. Maciesiak, G. Melikidze i B. Szymański przy użyciu teleskopu Meade LX200GPS o średnicy 35cm wyposażonego w detektor CCD ST-8XE oraz filtry LRGB. Animacja jest składanką jednastu 20-to sekundowych zdjęć w filtrze L. Planetoida w dniu wykonywania obserwacji miała jasność 13,5 magnitudo.

Planetoida 2004 XP14 została odkryta 10. grudnia 2004 roku przez automatyczny system teleskopowy programu LINEAR. W dniu 3. lipca 2006 roku planetoida 2004 XP14 przeleciała w pobliżu Ziemi, w małej odległości: 0,002891 jednostki astronomicznej, co odpowiada 430 tysiącom kilometrów. Jej wielkość szacowana jest na 310-700 metrów, a podczas mijania Ziemi jej predkość wynosiła 17,5 km/s. W maksimum zbliżenia do naszj planety jej jasność osiągnęła około 12 magnitudo. Obecnie planetoida oddala się od nas, co skutkuje jej coraz mniejsza jasnością na nieboskłonie. Gdyby planetoida tej wielkości trafiła w Ziemię, krater miałby rozmiary średniej wielkości miasta (np. Zielonej Góry), a skutki jej uderzenia byłyby tragiczne i odczuwane na obszarze wielkości Europy.

5. lipca w Obserwatorium Astronomicznym Instytutu Astronomii UZ prowadzone były obserwacje przelotu planetoidy przez pracowników Instytutu Astronomii UZ: mgr inż. Krzysztofa Maciesiaka i mgr Giorgi Melikidze oraz przez członka PTMA - Bartosza Szymańskiego. (Bartosz Szymański, 2006-07-08)